Frequently Asked Questions

Hier kan je alle veel gestelde vragen vinden.
Mocht jouw vraag er niet tussen staan neem dan contact op met het Qollect team

Algemeen

 • Waar heb ik recht op?

  Het compensatiebedrag waar je recht op hebt verschilt per kredietverstrekker en per product. Hierbij spelen een aantal factoren een rol, zoals de hoogte van je lening, de looptijd ervan en de rentepercentages die zijn toegepast op de lening. In veel gevallen gaat het om compensaties van meer dan €5.000 en door een claim in te dienen bij Qollect kunnen wij voor je uitzoeken of én hoeveel je teveel hebt betaald. Wanneer blijkt dat je teveel hebt betaald gaan wij achter de compensaties aan.

 • Kom ik aanmerking voor compensatie?

  Om dit te berekenen heb je het renteverloop van de volledige duur van je contract nodig. Je kunt deze berekening zelf maken, maar dat is een complex proces. Qollect helpt je graag met het achterhalen van de juiste gegevens en het maakt de exacte berekening gratis voor je.

 • Geldt de compensatie voor alle banken en geldverstrekkers?

  Voor vrijwel alle banken en andere kredietverstrekkers, alsook levensverzekeraars en creditcardmaatschappijen, geldt dat er in het verleden teveel marktrente in rekening is gebracht. Als je ooit een variabele rente hebt betaald op een product, ook als wat dat tijdelijk, dan kan Qollect voor je uitzoeken of en hoeveel je teveel betaald hebt.

 • Geldt het ook voor oude en afgeloste leningen?

  Ja! Het maakt niet uit of de lening/rekening nog loopt of dat deze inmiddels al is afgelost. Het Kifid heeft bepaald dat je recht hebt op compensatie voor de gehele duur van het contract waar sprake was van een (tijdelijke) variabele rente. Hoe lang geleden dit was, maakt daarbij niet uit. Zelfs niet als het gaat om een Doorlopend Krediet of een Flexibele Hypotheek die je reeds hebt afgelost.

 • Ik heb een compensatievoorstel van de bank (ABN AMRO/Crédit Agricole/Rabo) ontvangen. Wat moet ik doen?

  De compensatieregelingen van verschillende banken worden niet op de juiste manier berekend, waardoor je te weinig compensatie ontvangt. Als je een bericht hebt ontvangen van de bank stuur deze dan per mail aan Qollect, zodat wij de berekening opnieuw voor je kunnen maken. Zo weet je zeker dat het compensatiebedrag klopt.

 • Vallen hypotheken hier ook onder?

  Ja, ook hypothecaire leningen komen in aanmerking voor compensatie! Denk aan leningen voor woningen, appartementen, woonboten of kantoorpanden. Belangrijk hierbij is of er sprake is of was van een variabele rente. Voor enkel een vast tarief is er geen compensatie van toepassing, maar wel als het gaat om een flexibele hypotheek.

 • Maakt het uit of de rente ooit veranderd is van variabel naar vast (of andersom)?

  Nee! Banken hebben inmiddels veel producten met een variabele rente omgezet naar een vast tarief, maar voor de berekening kijken we naar de periode waarin er wel sprake was van een variabele rente.

 • Maakt het uit of de lening is overgegaan naar een andere bank of andere naam?

  Nee, dat maakt niet uit. Bij de overname van een lening of een portefeuille worden ook de verantwoordelijkheden overgenomen. Wij zoeken voor je uit bij welke bank we jouw claim in moeten dienen.

 • Ik krijg al een schadevergoeding – heb ik nog recht op een claim?

  Ja, tenzij je een finale kwijting hebt ondertekend. Enkele banken hebben bekendgemaakt dat ze hun klanten een compensatiebedrag gaan betalen, maar ze betalen veel te weinig uit. Qollect kan een controleberekening voor je maken. Teken daarom niets voordat wij het juiste compensatiebedrag voor je gecontroleerd hebben. Vaak teken je namelijk voor een finale kwijting en in dat geval mag je er later niet meer op terugkomen.

 • De lening stond ook op naam van mijn ex – kan ik toch claimen?

  Ja, je kunt altijd een claim maken op bedragen waar je recht op hebt. Het is uiteraard wel raadzaam om alle betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.

 • De lening stond op naam van een maatschap of VOF – kan ik toch claimen?

  Ja, je kunt altijd een claim maken op bedragen waar je recht op hebt. Het is uiteraard wel raadzaam om alle betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.

 • Ik heb een betaalachterstand gehad die ik heb betaald na een vonnis of aan een deurwaarder – maakt dat uit?

  Nee, dat maakt niet uit! Ook over die schuld kan het zijn dat je teveel rente hebben betaald en daarom eventueel recht hebt op een compensatiebedrag. Er zijn banken die dat een reden vinden om niet te compenseren, maar wat ons betreft is dat onjuist.

 • Ik heb me al aangemeld bij de Consumentenbond. Moet ik me ook bij jullie aanmelden?

  Jazeker! Qollect zoekt persoonlijk voor je uit wat het beste voor je is. Op die manier krijg je de maximale opbrengst, tegen zo laag mogelijk kosten.

 • Ik heb in de schuldsanering gezeten, heb ik recht op compensaties?

  Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Qollect zoekt dit echter graag kosteloos voor je uit.

 • Ik heb een onderneming – geldt het daar ook voor?

  Ja! Zowel voor leningen als rekening courant e.d. Qollect meet op dit moment de toepasbaarheid van de Kifid uitspraken voor de zakelijke markt. Door je bij ons aan te melden, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen voor zakelijke klanten.

 • Ik heb geleend om me in te kopen bij een bedrijf – gelden compensaties dan ook?

  Ja! Wij kunnen je helpen bij alle soorten leningen en schulden, waar sprake is of was van een variabele rente. Zowel voor particuliere leningen als voor zakelijke doeleinden.

Aanmelden

 • Zijn er kosten verbonden aan een aanmelding?

  Nee! Er zijn geen kosten verbonden aan een aanmelding of het indienen van een claim. Wij werken volledig op ‘No cure - No pay’ basis. Dit betekent dat Qollect alleen een vergoeding krijgt als we ook echt succes behalen en jouw compensatiebedrag kunnen innen. De vergoeding betaal je van het bedrag dat Qollect voor je terughaalt. Hierdoor loop je geen enkel financieel risico. In eerste instantie proberen wij onze vergoeding op de banken te verhalen, zodat je 100% van de compensatie ontvangt,  maar alleen als dit niet lukt vragen wij een procentuele vergoeding.

 • Wat doen jullie met mijn gegevens na mijn aanmelding?

  Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die direct te maken hebben met het incasseren van een compensatiebedrag. We waarborgen je privacy en zullen nooit gegevens delen met derden zonder je expliciete toestemming.

   

  Bekijk hier onze Privacy verklaring en Cookie policy

 • Wat zijn de eerste stappen voor mijn claim?

  In de eerste fase is het van belang wij inzicht krijgen in de variabele rente die jij teveel betaald hebt. Dit doen wij door het renteverloop (rentepercentages die op jouw lening zijn berekend) af te zetten tegen de daling van de marktrente. Op die manier zien wij of en hoeveel je aan variabele rente teveel betaald hebt.

 • Ik heb geen documenten meer, kan ik mij toch aanmelden?

  Ja! Qollect kan de benodigde documenten bij de bank opvragen, zodat we een exacte berekening voor je kunnen maken.

 • Moeten mijn partner en ik ons apart aanmelden als we bijvoorbeeld samen een hypotheek hebben, maar daarnaast individuele leningen hebben?

  De leningen die op jouw naam staan moet je onder je eigen naam aanmelden. De leningen die gezamenlijk zijn, kunnen jullie gezamenlijk in een claim opgeven.

 • Moet ik per bank een aanmelding doen of kan dit onder dezelfde claim?

  Je hoeft maar één aanmelding te doen. In het klantenportaal kun je alle leningen specificeren die we voor je moeten onderzoeken.

 • Hoe kan ik zien of ik variabele rente heb betaald?

  Dit staat altijd op je contract en soms in de online portal van de bank. Variabele rente verschilt per periode, dus als de rente altijd hetzelfde is geweest betaal je een vast tarief, maar verschilt deze per periode, dan betaal je variabele rente.

 • Kan ik een aanmelding weer intrekken?

  Ja, tot 14 dagen na de aanmelding kan je de aanmelding kosteloos herroepen. Dit doe je via het profiel in het klantenportaal. Je ontvangt dan een e-mail waarmee je het herroepen van de overeenkomst kan bevestigen. Al jouw gegevens worden dan uit ons systeem gehaald. Zodra de termijn van 14 dagen is verstreken kan de overeenkomst niet meer beëindigd worden. Doe je dat toch, dan ben je aan Qollect een bedrag verschuldigd ter hoogte van de succes-fee die je verschuldigd zou zijn als de claim wel volledig door ons zou zijn afgerond. Als wij geen resultaat voor je behalen dan ben je ons uiteraard nooit een vergoeding verschuldigd. Voor vragen rondom dit onderwerp kan je contact opnemen met info@qollect.nl

De procedure

 • Wat wil is het doel van Qollect?

  Qollect wil zorgen voor de terugbetaling van teveel betaalde rente. Te veel banken doen nog niets om hun fouten te erkennen en de banken die dat wel doen, betalen veel te weinig terug. De Consumentenbond heeft zich op dit punt niet sterk genoeg getoond en daarom wil Qollect zoveel mogelijk mensen helpen die een variabele rente hebben gehad, zodat we samen een sterk front kunnen creëren.

 • De banken bieden toch al een compensatieregeling aan, waarom is er nog een procedure nodig?

  Inmiddels is gebleken dat de banken slechts tussen de 10% en 15% compenseren van wat er daadwerkelijk teveel betaald is. Dit omdat banken nu alleen over bepaalde periodes rekenen en geen rente op rente willen vergoeden. Op deze manier vallen de compensaties natuurlijk veel te laag uit. Qollect vindt dat iedereen die te veel rente heeft betaald recht heeft op het bedrag dat je ook daadwerkelijk teveel hebt betaald. Bovendien vragen sommige banken om een finale kwijting te ondertekenen, waarmee je al je rechten opgeeft en nooit meer een hogere compensatie kunt krijgen.

 • Welke successen heeft Qollect behaald?

  Qollect heeft inmiddels talloze claims ingediend en deze met succes afgehandeld, voor zowel privé als zakelijke claims. Daarbij zijn bedragen terugbetaald tot wel € 40.000 per persoon.

 • Welke stappen gaat Qollect nog meer zetten?

  Qollect is bezig met het opzetten van groepsacties: wij vormen een collectief! Net zo lang tot iedereen het juiste bedrag heeft teruggekregen.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen voor mijn compensatiebedrag?

  Na aanmelding houden we je per e-mail op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen. Mocht je in de tussentijd vragen hebben dan kan je echter altijd contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

 • Moet ik iets betalen als ik geen recht heb op een terugbetaling?

  Nee! Alleen bij een positief resultaat betaal je een vergoedingspercentage voor onze diensten. Een claim indienen bij Qollect is daarom vrij van enig financieel risico.

Qollect Kosten

 • Wat kost een aanmelding bij Qollect?

  Een aanmelding bij Qollect kost niets! Wij gaan namens jou uitzoeken waar je recht op hebt en de juiste stappen ondernemen om een compensatiebedrag voor je te innen. Alleen wanneer er een bedrag wordt toegekend, berekenen we een percentage als vergoeding voor onze onkosten en dienstverlening. Om deze bedragen zo laag mogelijk te houden proberen wij altijd eerst om dit percentage door de bank zelf te laten betalen.

 • Hoe hoog is jullie percentage?

  Wanneer je recht hebt op een uitbetaling dan rekenen wij een vergoedingspercentage van 10% voor onze dienstverlening. Mocht het nodig zijn om te procederen dan moet Qollect  extra kosten maken en in deze gevallen vragen wij een maximum bijdrage van 20%. Als het even kan proberen, zullen wij deze stap uiteraard voorkomen, maar als het nodig is om jouw geld terug te krijgen, dan doen we dat zeker. Op ons eigen risico! Als je geen recht hebt op een terugbetaling gaan we namelijk uit van ‘No cure - No pay’ en betaal je helemaal niets.

Onze Organisatie

 • Wat maakt Qollect anders dan andere claim-organisaties?

  Qollect combineert technologie met de meest vooruitstrevende juristen, op het gebied van massaschadeclaims. Door de technologische insteek van ons platform kunnen wij consumenten goedkoper, sneller en met meer zekerheid van dienst zijn. Bij al onze claims zijn juridische en financiële experts betrokken die ervaring hebben met de processen, zodat onnodige kostenposten voorkomen worden. Hierdoor kan Qollect grote groepen consumenten tegelijkertijd een toegankelijke dienstverlening aanbieden en maximaliseren wij tevens de slagingskans van onze claims.

 • Hoe kiezen jullie de experts uit waarmee jullie samenwerken?

  Afhankelijk van de aard van een claim bepalen wij welke experts een toegevoegde waarde kunnen leveren. Hierdoor zijn altijd de juiste mensen, die verstand hebben van de relevante juridische grondslag, betrokken bij jouw claim. Door onze kennis en ervaring te combineren met het specialisme van onze experts, kunnen wij keer op keer het meest effectieve proces aanbieden voor iedere unieke claim.

 • Hoe betalen jullie de kosten voor een procedure?

  Qollect wordt gefinancierd door bedrijven en individuen die geloven in het nastreven van onze missie. Hierdoor kan Qollect doelgericht te werk gaan en snel een helpende hand bieden aan consumenten. Voor sommige claims maken wij gebruik van procesfinanciering voor gevorderde stappen in een proces. Deze combinatie zorgt ervoor dat wij voor iedere claim het meest effectieve proces kunnen realiseren.

Meld je nu aan voor Qollect en claim je geld
Meld je nu aan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram